Skip to Content

Privacybeleid

Verklaring gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Op de volgende pagina’s informeren we je over de omgang met je persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is Tim Kroeger, Tim Kroeger Media LLC, 30 N Gould St Ste 4798, Sheridan, WY 82801, E-Mail: [email protected]. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks https:// en het slotsymbool in de regel van je browser.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als je onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. als je je niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die je browser naar onze server stuurt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan je te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit je op de pagina kwam
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt. We behouden ons echter het recht voor de logbestanden van de server achteraf te controleren, als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Content Delivery Network

– Cloudflare
Op onze website maken we gebruik van een content delivery network (“CDN”) van de technologiedienstverlener Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA (“Cloudflare”). Een Content Delivery Network is een online dienst die gebruikt wordt om grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) af te leveren via een netwerk van regionaal gedistribueerde servers die via het internet met elkaar verbonden zijn. Het gebruik van het content delivery network van Cloudflare helpt ons de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons legitieme belang bij een veilige en efficiënte verstrekking, alsmede verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.
Cloudfare Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Cloudfare naar https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

4) Koekjes

Om je bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van je browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je terminal staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat je browser bij een volgend bezoek te herkennen (persistente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze specifieke gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden volgens individuele vereisten. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn ingesteld, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek veilig te stellen.
We werken samen met advertentiepartners die ons helpen om onze website interessanter voor je te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op je harde schijf opgeslagen wanneer je onze website bezoekt (cookies van derden). Over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de in elk geval verzamelde informatie word je in de volgende paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd.

Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en je kunt individueel beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen. Je vindt deze voor de respectievelijke browsers onder de volgende links:

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

– Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

– Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

– Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

5) Contact opnemen

Wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier kun je zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact te leggen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is ons gerechtvaardigd belang om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR. Als uw contact is gericht op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) punt b GDPR. Uw gegevens worden gewist na de definitieve verwerking van uw aanvraag; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die daartegen indruisen.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van Art. 6 (1) punt b GDPR worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als je deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld kun je zien aan de respectievelijke invoerformulieren. Het is mogelijk je klantenaccount op elk moment te verwijderen. Dit kan door een bericht te sturen naar het bovengenoemde adres van de regelaar. Wij bewaren en gebruiken de door jou verstrekte gegevens voor contractverwerking. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van je klantenaccount worden je gegevens met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door onze site is voorbehouden, waarover wij je hieronder informeren.

7) Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt naast je commentaar ook informatie over het tijdstip waarop je het commentaar hebt geschreven en de naam van de door jou gekozen commentator opgeslagen en op de website gepubliceerd. Verder wordt je IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Dit IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen, voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een commentaar in te dienen. We hebben je e-mailadres nodig om contact met je op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen je gepubliceerde inhoud als onwettig. De rechtsgrondslag voor het opslaan van je gegevens is Art. 6 (1) punt b en f GDPR. Wij behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen als derden daartegen bezwaar maken.

Als gebruiker kun je je abonneren op het vervolgcommentaar. Je ontvangt een bevestigingsmail om er zeker van te zijn dat je de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (dubbele opt-in procedure). De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in het geval van het abonneren op reacties is Art. 6 (1) punt a GDPR. Je kunt je te allen tijde afmelden voor lopende commentaarabonnementen met effect voor de toekomst. Zie de bevestigingsmail voor meer informatie over de mogelijkheid om je af te melden.

8) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

8.1Als je je inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is je e-mailadres. De vermelding van eventuele aanvullende gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om je persoonlijk te kunnen aanspreken. Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het versturen van nieuwsbrieven. Dit betekent dat we je geen e-mail nieuwsbrief zullen sturen, tenzij je uitdrukkelijk aan ons hebt bevestigd dat je akkoord gaat met de verzending van een dergelijke nieuwsbrief. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen te bevestigen dat je toekomstige nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een passende link te klikken.

Door het activeren van de bevestigingslink geef je ons toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan we je IP-adres op dat door de Internet Service Provider (ISP) is ingevoerd, evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, zodat we later eventueel misbruik van je e-mailadres kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het maken van reclame door middel van de nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon. Na uw opzegging wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die daarboven uitstijgen, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8.2Als je ons bij de aankoop van producten je e-mailadres hebt verstrekt, behouden wij ons het recht voor om je regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor producten die vergelijkbaar zijn met de reeds gekochte producten. Op grond van artikel 7 (3) van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie hoeven we geen afzonderlijke toestemming van je te krijgen. In dit verband wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR. Als je aanvankelijk bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor dit doel, zullen we je geen e-mail sturen. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het toekomstige gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door de aan het begin van dit document genoemde verantwoordelijke voor de verwerking hiervan in kennis te stellen. Daarbij hoef je alleen de transmissiekosten te betalen volgens de basistarieven. Na ontvangst van je bezwaar wordt het gebruik van je e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

8.3Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener, The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA(https://mailchimp.com), aan wie wij de gegevens doorgeven die je hebt verstrekt bij je inschrijving voor de nieuwsbrief. Deze openbaarmaking gebeurt in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat je gegevens meestal worden overgebracht naar een MailChimp server in de VS en daar worden opgeslagen.

MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website zijn opgeslagen. Zo kunnen we vaststellen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Daarnaast wordt technische informatie geregistreerd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens van jou. Een directe persoonlijke relatie is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als je bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet je je afmelden voor de nieuwsbrief.

Bovendien kan MailChimp deze gegevens volgens Art. 6 (1) punt f GDPR zelfs op basis van haar eigen legitieme belang in het vraaggerichte ontwerp en de optimalisatie van de dienst, alsmede voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om die ontvangers aan te spreken of door te geven aan derden.

Om je gegevens in de VS te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst (“Data-Processing-Agreement”) gesloten met MailChimp op basis van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van je persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Als u deze gegevensverwerkingsovereenkomst wilt inzien, kunt u dat doen via de volgende internetlink: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/

MailChimp is ook gecertificeerd onder de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” en verplicht zich dus tot naleving van de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming.

Het privacybeleid van MailChimp kan worden bekeken op: https://mailchimp.com/legal/privacy/

9) Gebruik van sociale media

9.1Facebook als standaard plugin

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk Facebook dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Facebook”). De plugins zijn gelabeld met een Facebook-logo of de toevoeging “Facebook Social Plug-in” of “Facebook Social Plugin”. Een overzicht van de Facebook-plugins en hun uiterlijk is te vinden op: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Als je een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar je browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat je browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als je geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt rechtstreeks van je browser naar een server van Facebook in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als je bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook je bezoek aan onze website onmiddellijk in verband brengen met je Facebook-profiel. Als je interactie hebt met de plugins, bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” te klikken of door een commentaar te geven, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op je Facebook profiel en gesignaleerd aan je Facebook vrienden.

De beschreven gegevensverwerkingsprocessen vinden plaats in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR, op basis van de legitieme belangen van Facebook bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame met als doel andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website en met als doel het vraaggericht ontwerpen van de dienst.
Als je niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde informatie rechtstreeks aan je Facebook-profiel koppelt, moet je uitloggen bij Facebook voordat je onze website bezoekt. Je kunt het laden van de Facebook plugins en daarmee de hierboven beschreven gegevensverwerkingsprocedures ook voorkomen met add-ons voor je browser voor de toekomst, bijv. met de scriptblokker “NoScript”(https://noscript.net/).

Facebook Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op: https://www.facebook.com/policy.php

9.2Instagram als standaard plugin

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plugins (“plugins”) van de online dienst Instagram die wordt geëxploiteerd door Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS (“Instagram”). De plug-ins zijn gelabeld met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een Instagram-camera. Een overzicht van de Instagram-plugins en hun uiterlijk is te vinden op: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Wanneer je een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Instagram. Instagram stuurt de inhoud van de plugin rechtstreeks naar je browser en integreert die in de pagina. Deze integratie informeert Instagram dat je browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als je geen Instagram-profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd op Instagram. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt rechtstreeks van je browser naar een Instagram-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als je bent ingelogd op Instagram, kan Instagram je bezoek aan onze website onmiddellijk associëren met je Instagram-account. Als je interactie hebt met de plugins, bijvoorbeeld door op de knop “Instagram Camera” te drukken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op je Instagram-account en gesignaleerd aan je contacten.
De beschreven gegevensverwerkingsprocessen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR, op basis van de legitieme belangen van Instagram bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame met als doel andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website en met als doel het vraaggericht ontwerpen van de dienst.
Als je niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde informatie rechtstreeks aan je Instagram-account koppelt, moet je uitloggen bij Instagram voordat je onze website bezoekt. Je kunt het laden van de Instagram-plugins en daarmee de hierboven beschreven gegevensverwerkingsprocedures ook voorkomen met add-ons voor je browser voor de toekomst, bijv. met de scriptblokker “NoScript”(http://noscript.net/).
Instagram LLC., gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Raadpleeg het privacybeleid van Instagram voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Instagram en je rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen op: https://help.instagram.com/155833707900388/

9.3Pinterest als standaard plugin

Wij gebruiken zogenaamde sociale plugins (“plugins”) van het sociale netwerk Pinterest dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, VS (“Pinterest”). De plugins zijn gelabeld met een Pinterest logo (bijv. “Pin it” knop). Een overzicht van de Pinterest plugins en hun uiterlijk kun je vinden op: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

Wanneer je een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. De plugin stuurt zogenaamde protocolgegevens door naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen bestaan uit het IP-adres, het adres van bezochte sites met Pinterest-functionaliteit, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van het verzoek, je gebruik van Pinterest en cookies. Als je interactie hebt met de plugins, bijvoorbeeld door op de knop “Pin it” te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Pinterest-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op Pinterest en weergegeven op je Pinterest account.

De beschreven gegevensverwerkingsprocessen vinden plaats volgens Art. 6 (1) punt f GDPR, op basis van de legitieme belangen van Pinterest bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame met als doel andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website en met als doel het vraaggerichte ontwerp van de dienst.

Als je niet wilt dat Pinterest je gegevens via onze website verzamelt en mogelijk samenvoegt met je gebruikersgegevens bij Pinterest, moet je uitloggen bij Pinterest voordat je onze website bezoekt.

Je kunt het laden van de Pinterest plug-ins en daarmee de hierboven beschreven gegevensverwerkingsprocedures ook voorkomen met add-ons voor je browser voor de toekomst, bijv. met de scriptblokker “NoScript”(https://noscript.net/).
Raadpleeg het privacybeleid van Pinterest voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest en je rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen op: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy.

9.4Twitter als standaard plugin

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van de microblogdienst Twitter die wordt geëxploiteerd door Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). De plugins zijn gelabeld met een Twitter-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauwe “Twitter-vogel”. Een overzicht van de Twitter-plugins en hun verschijningsvorm is te vinden op: https://about.twitter.com/de/resources/buttons

Wanneer je een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Twitter naar je browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. De integratie geeft Twitter de informatie dat je browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als je geen Twitter-profiel hebt of momenteel niet bij Twitter bent ingelogd. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt rechtstreeks van je browser naar een server van Twitter in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als je bent ingelogd bij Twitter, kan Twitter je bezoek aan onze website onmiddellijk in verband brengen met je Twitter-account. Als je interactie hebt met de plugins, bijvoorbeeld door op de knop “Twitter” te drukken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van Twitter gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op je Twitter-account en gesignaleerd aan je contacten.

De beschreven gegevensverwerkingsprocessen vinden plaats volgens Art. 6 (1) punt f GDPR, op basis van de legitieme belangen van Twitter bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website en ten behoeve van een vraaggericht ontwerp van de dienst.

Als je lid bent van het sociale netwerk van Twitter en het verzamelen van informatie over onze site en het samenvoegen van jouw gebruikersgegevens met de informatie over jou die is opgeslagen op het sociale netwerk van Twitter wilt beperken, moet je uitloggen bij Twitter voordat je onze site bezoekt.

Je kunt het laden van de Twitter plugins en daarmee de hierboven beschreven gegevensverwerkingsprocedures ook voorkomen met Add-Ons voor je browser voor de toekomst, bijv. met de scriptblokker “NoScript”(https://noscript.net/).
Twitter Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, alsmede uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

10) Gebruik van video’s

12.1Gebruik van YouTube-video’s

Deze website gebruikt de insluitingsfunctie van YouTube voor het weergeven en afspelen van video’s die worden aangeboden door de aanbieder YouTube, die behoort tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland (“Google”).

Daartoe wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt om er volgens de providerinformatie voor te zorgen dat gebruikersinformatie pas wordt opgeslagen zodra de afspeelfunctie van de video wordt gestart. Wanneer het afspelen van ingesloten YouTube video’s wordt gestart, plaatst de aanbieder “YouTube” cookies om informatie te verzamelen over het gedrag van de gebruiker. Volgens aanwijzingen van YouTube is het gebruik van die cookies onder meer bedoeld om videostatistieken te registreren, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en oneigenlijke handelingen te voorkomen. Als je bent ingelogd bij Google, worden je gegevens direct aan je account gekoppeld wanneer je op een video klikt. Als je niet met je profiel op YouTube geassocieerd wilt worden, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats volgens Art. 6 (1) punt f GDPR, op basis van de legitieme belangen van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Ongeacht of de ingesloten video wordt afgespeeld, wordt bij bezoek aan deze website een verbinding met het Google-netwerk “dubbelklik” tot stand gebracht. Dit kan leiden tot verdere gegevensverwerking buiten onze controle om.

In het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, Google LLC. is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kun je hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list.

Meer informatie over het privacybeleid van YouTube is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: www.google.com/policies/privacy/

10.2Gebruik van Vimeo Video’s

Op onze website zijn plugins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA ingesloten. Wanneer je een pagina van onze website bezoekt die zo’n plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Vimeo. De inhoud van de plugin wordt door Vimeo rechtstreeks naar je browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat je browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als je geen Vimeo-account hebt of momenteel niet bij Vimeo bent ingelogd. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt rechtstreeks van je browser naar een Vimeo-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als je bent ingelogd bij Vimeo, kan Vimeo je bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan je Vimeo-account. Als je interactie hebt met de plugins (bijv. door op de startknop van een video te drukken), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server gestuurd en daar opgeslagen.

De beschreven gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR, op basis van het legitieme belang van Vimeo bij marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van de dienst.

Als je niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan je Vimeo-account toewijst, moet je uitloggen bij Vimeo voordat je onze website bezoekt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, alsmede uw bijbehorende rechten en privacyinstellingen kunt u vinden in het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Vimeo, Inc. gevestigd in de VS is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kun je hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list.

Voor video’s van Vimeo die op onze site zijn ingesloten, wordt het trackinginstrument Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, automatisch geïntegreerd. Dit heeft betrekking op Vimeo’s eigen tracking waar wij geen toegang toe hebben en die niet door onze site kan worden beïnvloed. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op je computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, waar ze ook kan worden doorgestuurd naar servers van Google LLC.

In het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, Google LLC. is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kun je hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list.

Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van het legitieme belang van Vimeo bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

11) Online-Marketing

11.1Gebruik van partnerprogramma’s

– Amazon Partnerprogramma (AmazonPartnerNet)
Wij nemen deel aan het Amazon EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna “Amazon”) partnerprogramma AmazonPartnerNet. In dit verband hebben we advertenties op onze website geplaatst als links die leiden naar aanbiedingen op verschillende Amazon websites. Amazon gebruikt cookies, dat zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van bestellingen die via dergelijke links zijn gegenereerd te kunnen traceren. Amazon kan onder andere herkennen dat je op de partnerlink op onze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsverwerking tussen ons en Amazon. Als de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons legitieme financiële belang bij de verwerking van commissiebetalingen met Amazon in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon is te vinden in het privacybeleid van Amazon.de op https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?language=en_GB&nodeId=201644950.
Als je de evaluatie van gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kun je je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies, en individueel beslissen of je ze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Je kunt op Amazon ook op interesses gebaseerde advertenties uitschakelen via de link: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201645090.
– AWIN Performance Advertising Network
Wij nemen deel aan het Performance Advertising Network van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna “AWIN”). In het kader van haar trackingdiensten slaat AWIN cookies op om transacties (bv. leads en verkopen) te documenteren op eindapparaten van gebruikers die websites of andere online aanbiedingen van haar klanten bezoeken of gebruiken (bv. zich inschrijven voor een nieuwsbrief of een bestelling plaatsen in een online winkel). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk correct toe te wijzen.
Een cookie bevat alleen informatie over het tijdstip waarop een bepaald advertentiemedium door een eindapparaat is aangeklikt. De AWIN Tracking Cookies bevatten een individuele reeks cijfers die niet aan de individuele gebruiker kunnen worden toegewezen en die het affiliate programma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of weergave) documenteren. AWIN verzamelt ook informatie over het mobiele apparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het besturingssysteem en de aanroepende browser. Als de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons legitieme financiële belang bij de verwerking van commissiebetalingen met AWIN overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR.
Als je niet wilt dat cookies in je browser worden opgeslagen, kun je dit doen door je browser dienovereenkomstig in te stellen. Je kunt het opslaan van cookies in je browser uitzetten onder tools/internetopties, ze beperken tot bepaalde websites of je browser zo instellen dat hij je waarschuwt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat je in dit geval een beperkte weergave van online aanbiedingen en beperkte gebruikersbegeleiding moet verwachten. Je kunt cookies ook altijd verwijderen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van je mobiele apparaat verwijderd.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN is te vinden in het privacybeleid van het bedrijf: https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.

– Booking.com

Ik neem deel aan het Affiliate Programma van Booking.com. Op mijn pagina’s integreert Booking.com advertenties en links naar de site van Booking.com, waar ik geld kan verdienen aan advertentievergoedingen. Booking.com gebruikt cookies om de herkomst van de bestellingen te volgen. Hierdoor kan Booking.com herkennen dat je op de affiliate link op mijn website hebt geklikt. Het opslaan van “Booking.com cookies” is gebaseerd op Art. 6 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft daar een gerechtvaardigd belang bij, omdat alleen via de cookies de hoogte van zijn affiliate-vergoeding kan worden bepaald. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Booking.com is te vinden in het privacybeleid.

– GetyourGuide

Ik neem deel aan het GetyourGuide affiliate programma. Op mijn pagina’s staan advertenties en links naar de site van GetyourGuide waar ik geld kan verdienen door reclamevergoeding. GetyourGuide gebruikt cookies om de herkomst van de bestellingen te begrijpen. Hierdoor kan GetyourGuide herkennen dat je op de affiliate link op mijn website hebt geklikt. Het opslaan van “GetyourGuide cookies” is gebaseerd op Art. 6 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft daar een gerechtvaardigd belang bij, omdat alleen via de cookies de hoogte van zijn affiliate-vergoeding kan worden bepaald. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Booking.com is te vinden in het privacybeleid.

– Commission Junction:

Java Script code van Conversant International Limited, Unit 101, Q House, Furze Road, Sandyford, Dublin 18, Ierland (Commission Junction) wordt op onze site geladen. Als je JavaScript in je browser hebt ingeschakeld en geen Java Script Blocker hebt geïnstalleerd, kan je browser persoonlijke informatie naar Commission Junction sturen. Wij weten niet welke gegevens Commission Junction associeert met de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden Commission Junction die gegevens gebruikt. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Commission Junction: http://www.conversantmedia.com/legal/datenschutzrichtlinien. Om het uitvoeren van junkcode door Commission Junction helemaal te voorkomen, kun je een java script blocker installeren (bijvoorbeeld www.noscript.net of www.ghostery.com).

Cookies van onze partners

Als je onze site gebruikt om een reis te boeken bij een van onze zakenpartners, stellen wij deze zakenpartner in staat om cookies te gebruiken om dit boekingsproces vast te leggen. Hierdoor kunnen onze zakenpartners begrijpen dat je gebruik hebt gemaakt van het aanbod op onze website. Mogelijk gebruiken onze partners informatie over je boeking om het aanbod te verbeteren.

12) Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics

– Google Analytics met demografische kenmerken
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen. Bij het gebruik van Google Analytics kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor een anonimisering van het IP-adres door het in te korten en een directe persoonlijke relatie uit te sluiten. Als gevolg van de uitbreiding wordt je IP-adres eerder door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt de verwerking uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR, op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat je browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van je browser te kiezen. We moeten er echter op wijzen dat je in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Je kunt permanent voorkomen dat Google door cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van de website (inclusief je IP-adres) verzamelt en verwerkt. Je kunt de browserplugin downloaden en installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Als alternatief voor de browser plug-in of voor browsers op mobiele apparaten kun je op de volgende link klikken om een opt-out cookie in te stellen die Google Analytics uitschakelt om in de toekomst gegevens op deze website te verzamelen (deze opt-out cookie werkt alleen voor deze browser en dit domein. Als je je cookies op deze browser verwijdert, moet je opnieuw op deze link klikken: Google Analytics uitschakelen
Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

13) Gereedschap en diversen

13.1Google Maps

Onze website maakt gebruik van Google Maps (AP’I) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Als je deze dienst gebruikt, zie je onze locatie en kun je ons gemakkelijker vinden.

Wanneer je de subpagina’s opent die de kaart van Google Maps bevatten, wordt informatie over je gebruik van onze website (zoals je IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Bij het gebruik van Google Maps kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Dit is ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bent ingelogd bij Google, worden je gegevens direct aan je account gekoppeld. Als je niet met je profiel op Google geassocieerd wilt worden, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie vindt plaats volgens Art. 6 (1) punt f GDPR, op basis van de legitieme belangen van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Als je dit wilt doen, moet je contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

In het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, Google LLC. is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kun je hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list.

Als je niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van je gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, kun je de webdienst Google Maps volledig uitschakelen door de JavaScript-toepassing in je browser uit te schakelen. In dat geval kunnen zowel Google Maps als de kaartweergave op deze website niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/terms?hl=en. De aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google (“Google Privacy Policy”) op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

13.2Google Web Fonts

Deze site gebruikt webfonts die worden geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”) om fonts uniform weer te geven. Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die je gebruikt een verbinding hebben met de servers van Google. Bij het gebruik van Google Maps kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Op deze manier wordt Google geïnformeerd dat onze website via jouw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt voor een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en het gebruik ervan is in ons legitieme belang in de zin van Art. 6 (1) punt f GDPR. Als je browser geen webfonts ondersteunt, wordt door je computer een standaardlettertype gebruikt.

In het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, Google LLC. isIs gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kun je hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

13.3 Meertaligheid via de plugin WPML

Volgens de ondersteuning van WPML is de plugin conform de General Data Protection Regulation (GDPR), Bron: WPML

13,4 VG Wort

Cookies en rapporten over toegangscijfers

Wij gebruiken “sessiecookies” van VG Wort, München, om de toegang tot teksten te meten en zo de waarschijnlijkheid van kopiëren vast te leggen. Sessiecookies zijn kleine eenheden informatie die een provider opslaat in het RAM van de computer van de bezoeker. Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessie-cookie. Bovendien bevat een cookie informatie over zijn herkomst en de bewaartermijn. Sessiecookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Deze metingen worden uitgevoerd door Kantar Germany GmbH met behulp van de Scalable Central Measurement Method (SZM). Ze helpen de kopieerwaarschijnlijkheid van afzonderlijke teksten te bepalen voor de vergoeding van juridische claims van auteurs en uitgevers. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via cookies.

Veel van onze pagina’s zijn voorzien van JavaScript-aanroepen, waardoor we de toegangen rapporteren aan het Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). Zo stellen wij onze auteurs in staat deel te nemen aan de verdelingen van de VG Wort, die de wettelijke vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken volgens § 53 UrhG waarborgen.

Het is ook mogelijk om onze aanbiedingen te gebruiken zonder cookies. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Je kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra er cookies worden verzonden.

Privacybeleid over het gebruik van het Scalable Central Measurement System.

Onze website en onze mobiele website gebruiken de “Scalable Central Measurement Procedure” (SZM) van Kantar Germany GmbH om statistische parameters vast te stellen voor het bepalen van de kopieerwaarschijnlijkheid van teksten.

Daarbij worden anonieme meetwaarden verzameld. Voor de meting van de toegang wordt als alternatief een sessiecookie of een handtekening gebruikt, die wordt aangemaakt uit verschillende automatisch doorgegeven informatie van je browser, voor de herkenning van computersystemen. IP-adressen worden alleen in geanonimiseerde vorm verwerkt.

De procedure is ontwikkeld met inachtneming van de gegevensbescherming. Het enige doel van de procedure is het bepalen van de kopieerwaarschijnlijkheid van afzonderlijke teksten.

Op geen enkel moment worden individuele gebruikers geïdentificeerd. Je identiteit blijft altijd beschermd. Je zult via het systeem geen reclame ontvangen.

14) Rechten van de betrokkene

14.1Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming kent u de volgende uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventie) toe ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang door de betrokkene overeenkomstig Art. 15 GDPR
 • Recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 GDPR
 • Recht op wissen (“recht om vergeten te worden”) overeenkomstig Art. 17 GDPR
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 GDPR
 • Recht om geïnformeerd te worden overeenkomstig Art. 19 GDPR
 • Recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig Art. 20 GDPR
 • Recht om een gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig Art. 7 (3) GDPR
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Art. 77 GDPR

14.2RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ, IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP GROND VAN ONS OVERHEERSENDE LEGITIEME BELANG, HEB JE TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GROND VAN DE REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JOUW BIJZONDERE SITUATIE.
ALS JE JE RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WE DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR ALS WE DWINGENDE, BESCHERMENSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN JOUW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN. KUN JE HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS JE JE RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME.

15) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien relevant – op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 (1) punt a GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van Art. 6 (1) punt b GDPR, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist als ze niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of de initiatie van het contract en/of als we geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 (1) punt f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig Art. 21 (1) GDPR, tenzij we dwingende redenen voor een beschermenswaardige verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op basis van Art. 6 (1) punt f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent op grond van Art. 21 (2) GDPR.

Tenzij anders vermeld in de informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

16) Advertenties

Mediavine Programmatic Advertising (Ver 1.1)

De Website werkt samen met Mediavine voor het beheer van op interesses gebaseerde advertenties van derden die op de Website verschijnen. Mediavine serveert inhoud en advertenties wanneer je de Website bezoekt, waarbij eerste en derde partij cookies kunnen worden gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de webserver naar je computer of mobiele apparaat (in dit beleid “apparaat” genoemd) wordt gestuurd, zodat een website bepaalde informatie over je surfactiviteiten op de Website kan onthouden.

Cookies van de eerste partij worden gemaakt door de website die je bezoekt. Een cookie van derden wordt vaak gebruikt bij behavioral advertising en analytics en wordt aangemaakt door een ander domein dan de website die je bezoekt. Cookies van derden, tags, pixels, bakens en andere soortgelijke technologieën (gezamenlijk “Tags”) kunnen op de Website worden geplaatst om de interactie met reclame-inhoud te controleren en om reclame te richten en te optimaliseren. Elke internetbrowser heeft een functionaliteit waarmee je zowel eerste als derde partij cookies kunt blokkeren en de cache van je browser kunt wissen. De “help”-functie van de menubalk van de meeste browsers vertelt je hoe je kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, hoe je meldingen van nieuwe cookies kunt ontvangen, hoe je bestaande cookies kunt uitschakelen en hoe je de cache van je browser kunt wissen. Voor meer informatie over cookies en hoe je ze kunt uitschakelen, kun je de informatie op All About Cookies raadplegen.

Zonder cookies kunt u mogelijk niet ten volle profiteren van de inhoud en functies van de Website. Merk op dat het weigeren van cookies niet betekent dat je geen advertenties meer te zien krijgt wanneer je onze Site bezoekt. Als je je afmeldt, zul je nog steeds niet-gepersonaliseerde advertenties op de Website te zien krijgen.

De Website verzamelt de volgende gegevens met behulp van een cookie bij het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties:

 • IP-adres
 • Type besturingssysteem
 • Versie besturingssysteem
 • Type apparaat
 • Taal van de website
 • Type webbrowser
 • E-mail (in gehashte vorm)

Mediavine Partners (onderstaande bedrijven waarmee Mediavine gegevens deelt) kunnen deze gegevens ook gebruiken om te koppelen aan andere eindgebruikersinformatie die de partner onafhankelijk heeft verzameld om gerichte advertenties te leveren. Mediavine Partners kan ook afzonderlijk gegevens verzamelen over eindgebruikers uit andere bronnen, zoals advertentie-ID’s of pixels, en die gegevens koppelen aan gegevens die zijn verzameld bij Mediavine-uitgevers om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden in uw online ervaring, waaronder apparaten, browsers en apps. Deze gegevens omvatten gebruiksgegevens, cookie-informatie, apparaatinformatie, informatie over interacties tussen gebruikers en advertenties en websites, geolocatiegegevens, verkeersgegevens en informatie over de verwijzingsbron van een bezoeker naar een bepaalde website. Mediavine Partners kan ook unieke ID’s aanmaken om doelgroepsegmenten te creëren, die worden gebruikt om gerichte reclame te bieden.

Wil je meer informatie over deze praktijk en wil je weten welke keuzes je hebt om je aan of af te melden voor deze gegevensverzameling, bezoek dan de National Advertising Initiative opt out pagina. Je kunt ook de website van Digital Advertising Alliance en de website van Network Advertising Initiative bezoeken voor meer informatie over op interesses gebaseerde reclame. Je kunt de AppChoices app downloaden bij Digital Advertising Alliance om je af te melden in verband met mobiele apps, of de platformbediening op je mobiele apparaat gebruiken om je af te melden.

Voor specifieke informatie over Mediavine Partners, de gegevens die zij verzamelen en hun beleid inzake gegevensverzameling en privacy, ga naar Mediavine Partners.

 
Rate this page